Ville Elonheimo, Joensuu, Vihreät

Olen joensuulainen kansalais-, järjestö- ja kansalaisjärjestötoimija.

Yhteiskunnallinen kiinnostukseni maailmaan on eri aikoina ollut paikallista, maakunnallista, valtakunnallista ja globaalia. Pysyvänä juonteena on kulkenut koko ihmiskunnan asiat.

Paikallista: kiinnostavia tapahtumia, uusia yhdistelmiä ihmisiä, uimapaikkoja, pyöräilyä, leikkikenttiä, kylätaloja, asuntoja nuorille, ei rasismia meidän kaupunkiin, paremmat koulut, ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa.

Maakunnallista: kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, kuntien yhteistyö ja kuntien yhteiset palvelut, asukkaiden liikkuminen, toimiva joukkoliikenne, vesistöt.

Valtakunnallista: paremmat opetussuunnitelmat lukiolaisille, sivistyksellisemmät yliopistot, junat, ympäristönsuojelu, mikrotalouden ja talousympäristön muutokset, demokratia.

Globaalia:  muuttoliike, ilmastonmuutos, kehitysyhteistyö, maailmankartat, valtioiden yhteistyö, rauhan rakentaminen, ihmisoikeudet.

Ville Elonheimo, Joensuu, Vihreät

Olen joensuulainen kansalais-, järjestö- ja kansalaisjärjestötoimija.

Yhteiskunnallinen kiinnostukseni maailmaan on eri aikoina ollut paikallista, maakunnallista, valtakunnallista ja globaalia. Pysyvänä juonteena on kulkenut koko ihmiskunnan asiat.

Paikallista: kiinnostavia tapahtumia, uusia yhdistelmiä ihmisiä, uimapaikkoja, pyöräilyä, leikkikenttiä, kylätaloja, asuntoja nuorille, ei rasismia meidän kaupunkiin, paremmat koulut, ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa.

Maakunnallista: kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, kuntien yhteistyö ja kuntien yhteiset palvelut, asukkaiden liikkuminen, toimiva joukkoliikenne, vesistöt.

Valtakunnallista: paremmat opetussuunnitelmat lukiolaisille, sivistyksellisemmät yliopistot, junat, ympäristönsuojelu, mikrotalouden ja talousympäristön muutokset, demokratia.

Globaalia:  muuttoliike, ilmastonmuutos, kehitysyhteistyö, maailmankartat, valtioiden yhteistyö, rauhan rakentaminen, ihmisoikeudet.

Lue blogiani

Ajatuksia vihreämmästä kunnasta

Joensuun kotouttamisohjelmaan 2018-2021

Puhe Joensuun kaupunginvaltuustossa 17.12.2018 Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät kaupunkilaiset, Joensuusta on tehtävä globaalisti kiinnostava kaupunki. Meillä on maailman 500 parhaan joukossa oleva yliopisto ja maailmanlaajuisesti katsoen yleinen elintaso ja...

lue lisää

Politiikan vuosikertomus 2017

Politiikan vuoteni keskittyi 9.4.2017 kuntavaaleihin ja uuden valtuustokauden, erityisesti lautakuntatyöskentelyn alkamiseen. Kuntavaaleissa sain 108 ääntä, jolla sain Joensuussa Vihreiden kolmannen varavaltuutetun sijan. Paikkaneuvotteluissa vaikuttamisen paikoikseni...

lue lisää

Kiitos kuntavaaleista

Kiitos 108 äänestäjälle kannattamisestani ihan uurnilla asti. Suurinta kannatukseni oli luonnollisesti kotikulmilla Kanervalassa, 22 ääntä, ja olin jopa äänestysalueen viidenneksi eniten vaalipäivänä ääniä saanut. Vihreiden kannatus nousi puolella ja saimme Joensuussa...

lue lisää

Let’s make Joensuu globally interesting

Let' make Joensuu a globally interesting town! Joensuu has one of the top 500 universities, but in Finnish rankings of municipalities we are not in the top 10. I think Joensuu must aim to be globally interesting, and leave the Finnish competition. We have and we could...

lue lisää

Kotoutumisen edistäminen ja kaupungin menestyminen

Maahanmuutto on osa kasvavan kaupungin elämää muun tulomuuton kanssa. Maahanmuuttajien hyvinvoinnin tarpeet ovat samankaltaiset kuin muillakin - asunto, perhe, työ, terveys, turvallisuus, osallisuus - mutta alussa on hidasteita niiden saavuttamiseen. Hyvillä...

lue lisää

Tuleva valtuusto ratkaisee maakuntauudistuksen

Miksi ryhtyä ehdokkaaksi valtuustoon juuri nyt, kun kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveystoimensa maakunnalliseksi (SiunSote 2017) ja muutakin menee 2019 maakunnille? Tuntumani on, että tuleva valtuusto ratkaisee Joensuun suhteen Pohjois-Karjalan tulevaan...

lue lisää

Joensuun tulevaisuus maailmassa

Kuntavaaleissa päätetään kuka päättää. Oma ajatukseni Joensuusta liittyy siihen, miten maailma muuttuu. Megatrendit globaali muuttoliike ympäristön heikkeneminen työn ja talouden suhteen muutos Joensuussa tämä tarkoittaa Joensuusta tehdään globaalisti mielenkiintoinen...

lue lisää

Kiinnostaako kuntavaaliehdokkuus?

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017. Me Vihreissä olemme puolustamassa myös niitä, joiden on vaikeaa tai mahdotonta ajaa omaa asiaansa. Tavoitteenamme on eettisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus, jossa turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo...

lue lisää